Archive for Novembre de 2010

Mascota de Pere Puig per la revista Nat

30 Novembre 2010

Últimament he il.lustrat i estic il.lustrant diverses mascotes, tant per web com per paper. Més endavant les posaré al blog. Mentre faré un primer tast de la mascota que vag fer per la revista Nat durant els anys que aquesta interessant revista de divulgació de la natura va estar al mercat.
A Viquipèdia es pot llegir el següent: Nat va ser una revista en llengua catalana de divulgació de la natura i periodicitat mensual que és publicà entre el febrer del 2005 i el febrer del 2008. Pertanyia al grup editorial Sàpiens Publicacions. Es distribuia als quioscos i llibreries
d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, amb un preu de portada de 4 euros (2007). La seva redacció estava situada al carrer Corders de la ciutat de Badalona. Nat tenia per objectiu divulgar la natura a les comunitats autònomes de parla catalana i del món. Els seus articles abraçaven una amplia varietat temàtica sobre ciència i medi ambient.

Mascota de Pere Puig para la revista Nat
Últimamente he ilustrado y estoy ilustrando varias mascotas, tanto para web como para papel. Más adelante las pondré en el blog. Mientras voy a hacer una primera entrega de la mascota que hice para la revista Nat durante los años en los que esta interesante revista estuvo en el mercado, desde febrero del 2005 hasta febrero del 2008. Nat fue una revista en lengua catalana de divulgación de la naturaleza, editada por Sàpiens Publicacions y distribuïda en los quioscos y librerías de Cataluña, las islas Baleares, País Valenciano y Andorra.

Mascotte di Pere Puig per la rivista Nat
Ultimamente ho disegnato varie mascotte, sia per web che su carta. Più avanti le metterò sul blog. Nel frattempo vi presento la mascotte che ho fatto per la rivista Nat dal febbraio del 2005 al febbraio del 2008, gli anni in cui questa interessante rivista è stata sul mercato. Nat era una rivista di divulgazione in catalano che si occupava della natura, pubblicata da Sàpiens Publicacions e distribuita nelle edicole e nelle librerie della Catalogna, delle Isole Baleari, Paesi Valenziani e Andorra.


 

Mascota de Pere Puig per la revista Nat

Últimament he il.lustrat i estic il.lustrant diverses mascotes, tant per web com per paper. Més endavant les posaré al blog. Mentre faré un primer tast de la mascota que vag fer per la revista Nat durant els anys que aquesta interessant revista de divulgació de la natura va estar al mercat.

A Viquipèdia es pot llegir el següent: Nat va ser una revista en llengua catalana de divulgació de la natura i periodicitat mensual que és publicà entre el febrer del 2005 i el febrer del 2008. Pertanyia al grup editorial Sàpiens Publicacions. Es distribuia als quioscos i llibreries d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, amb un preu de portada de 4 euros (2007). La seva redacció estava situada al carrer Corders de la ciutat de Badalona. Nat tenia per objectiu divulgar la natura a les comunitats autònomes de parla catalana i del món. Els seus articles abraçaven una amplia varietat temàtica sobre ciència i medi ambient.

Mascota de Pere Puig per la revista Nat

Últimamente he ilustrado y estoy ilustrando varias mascotas, tanto para web como para papel. Más adelante las pondré en el blog. Mientras voy a hacer una primera entrega de la mascota que hice para la revista Nat durante los años en los que esta interesante revista estuvo en el mercado, desde febrero del 2005 hasta febrero de 2008. Nat fue una revista en lengua catalana de divulgación de la naturaleza, editada por Sàpiens Publicacions y distribuïda en los quioscos y librerías de Catalunya, las islas Baleares, País Valenciano y Andorra.

Collage per llibre de text

16 Novembre 2010

Continúo amb uns dibuixos fets per un llibre de text de l’editorial Baula. La tècnica és el collage, tècnica que sempre m’ha agradat molt per la llibertat que dóna i, sobretot, pel seu esperit lúdic. Tallar i enganxar, una tècnica de rabiosa actualitat!

Collage para libro de texto
A continuación, unos dibujos realizados para un libro de texto de editorial Baula, de Barcelona. La técnica es el collage, técnica que me ha gustado desde siempre por la libertad que conlleva y por su espíritu lúdico. ¡Cortar y pegar, una técnica de rabiosa actualidad!

Collage per libri di testo
Continuo con dei disegni fatti per un libro di testo della casa editrice Baula. La tecnica è quella del collage, una tecnica che mi è sempre piaciuta molto per la libertà che dà e, soprattutto, per il suo spirito ludico. Ritagliare e incollare, una tecnica assolutamente attuale!