Archive for the ‘dibuixos en busca d’editor’ Category

Noves llavors

10 Setembre 2018

 

Detalls de collages de Pere Puig

12 Mai 2017

Work in progress
Detalles de collages de Pere Puig
Work in progress

 

 

 

 

Estudis i proves de Pere Puig

6 Juliol 2016

Estudios y pruebas de Pere Puig

Estudi per cotxe, home, barret, carretera, bosc i lluna. /
Estudio para coche, hombre, sombrero, carretera, bosque y luna.

Cotxe i Arbres

 

Vaja…! Quin món de mones / !Vaya…! Que mundo de monos…

senyor foto nocturna

 

Criptic man

Criptic man Pag 8

 

Primícia/Primicia

primicia

Pere Puig a Instagram i a Facebook!

11 Març 2016

Si, finalment m’hi he decidit. Ja era hora?

¡Pere Puig en Instagram y en Facebook!
Si, finalment me he decidido. ¿Ya era hora?

 

El vol

el vol

 

Pessoando
pessoando

El què ens depassa

el què ens depassa

 

Resignació

resignació

 

Comptat i debatut

comptat i debatut

El senyor, el barret i el cacauet: dibuixos de Pere Puig en busca d’editor 3

17 Mai 2011

Per acabar la secció de El senyor, el barret i el cacauet poso un fragment del conte a la vostra disposició. El conte està explicat des de tres punts de vista diferents: el del senyor, el del barret i el del cacauet. Aquí teniu el del senyor!

El señor, el sombrero y el cacahuete:
dibujos de Pere Puig en busca de editor 3

Para acabar con la sección de El senyor, el barret i el cacauet pongo un fragmento del cuento a vuestra disposición. El cuento está explicado desde tres puntos de vista diferentes: el del señor, el del sombrero y el del cacauete. ¡He aquí el punto de vista del señor!

El senyor, el barret i el cacauet: dibuixos de Pere Puig en busca d’editor 2

28 Març 2011

El què m’agrada molt de l’estil de dibuix de El senyor, el barret i el cacauet és que és molt intuitiu, no requereix pràcticament esbossos i la rapidesa de la realització dels dibuixos dóna agradables sorpreses ja des del moment en que es col.loquen les diferents peces sobre la taula per fer-ne les fotografies. Les fotografies, per un que no és fotògraf, són el punt més complicat; pero tampoc no n’hi ha per tant: una bona llum freda general de fluorescent i una altra de local, també blanca, per domesticar les ombres de la millor manera. Amb els següents esbossos i imatges es pot veure bé quin és el procés de treball.

El señor, el sombrero y el cacahuete:
dibujos de Pere Puig en busca de editor 2

Lo que me gusta mucho del estilo de dibujo de El senyor, el barret i el cacauet es que se trata de un modo de trabajar muy intuitivo, que no requiere practicamente bocetos y que la rapidez de la realización de los dibujos da sorpresas agradables desde el momento en el que se colocan las distintas piezas sobre la mesa para hacer las fotografías. Las fotografías, para uno que no es fotógrafo, son quizás el punto más complicado, pero tampoco hay para tanto: una buena luz fría general de fluorescente y otra local, también blanca, para domesticar las sombras de la mejor manera. Con los siguientes bocetos e imágenes se puede ver bien cual es el proceso de trabajo.

El signore, il cappello e l’arachide:
disegni di Pere Puig in cerca di editore2

Quello che mi piace dello stile dei disegni de El senyor, el barret i el cacauet è che è molto intuitivo, praticamente non richiede schizzi e la velocità della realizzazione dei disegni fornisce delle piacevoli sorprese dallo stesso momento in cui si mettono i diversi pezzi sul tavolo per fare le fotografie. Le fotografie, per chi non è fotografo, rappresentano il punto più complicato; ma non si deve esagerare: una buona luce fredda generale di un neon e un’altra luce locale bianca, per ammorbidire le ombre nel modo migliore. Con questi schizzi e con queste immagini si può vedere bene qual è il processo di lavoro.

El senyor, el barret i el cacauet: dibuixos en busca d’editor

24 gener 2011

Finalment, després de tant de temps de no editar res al blog, poso en circulació la història de l’home i el cacauet de l’animació publicada al blog el 28 de setembre del 2010. Es tracta del projecte de conte El senyor, el barret i el cacauet, projecte no editat i, per tant, amb uns dibuixos en busca d’editor, per fer els honors a Pirandello. Com va néixer la idea? Ni més ni menys que llegint els contes del gran Dr. Seuss, a qui he conegut  a través de l’excelent traducció a l’italià realitzada meravellosament per Anna Sarfati. Després de llegir els llibres del Dr. Seuss no vaig poguer resisitir-me a la insensata temptació de fer alguna cosa que s’hi assemblés, ja em perdonareu l’atreviment! En català, que jo sàpiga, no hi ha cap traducció  dels llibres del Dr. Seuss, però Ediciones Altea, pel que sembla, sí que ha fet la traducció al castellà. Per qui vulgui saber més coses del Dr. Seuss, aquí teniu el seu web oficial:

http://www.seussville.com

Les següents il.lustracions del conte El senyor, el barret i el cacauet corresponen a les guardes i a les dues primeres dobles pàgines del llibre en projecte. Properament posaré al blog tot el text del conte. Algun editor s’atreveix a publicar-lo?

El señor, el sombrero y el cacahuete:
dibujos en busca de editor

Finalmente, después de tanto tiempo sin editar nada en el blog, pongo en circulación la historia del hombre y el cacahuete de la animación publicada en el blog el 28 de septiembre del 2010. Se trata del proyecto de cuento El senyor, el barret i el cacauet, un proyecto no editado y, por lo tanto, con unos dibujos en busca de editor, para hacer los honores a Pirandello. ¿Que cómo nació la idea? Pues ni más ni menos que leyendo los cuentos del gran Dr. Seuss, a quien he conocido a través de la excelente traducción al italiano realizada maravillosamente por Anna Sarfati. Después de leer los libros del Dr. Seuss no pude resistir la insensata tentación de hacer algo que se le pareciera, ¡ya me perdonaréis el atrevimiento! En catalán, que yo sepa, no existe ninguna traducción de los libros del Dr. Seuss, pero Ediciones Altea sí que lo ha traducido al castellano. Para quien quiera saber más cosas del Dr. Seuss, he aquí su web oficial:

http://www.seussville.com

Las siguientes  ilustraciones del cuento  El senyor, el barret i el cacauet corresponden a las guardas y a las dos primeras pàginas dobles del libro en proyecto. Próximamente pondré en el blog el texto entero del cuento en catalán, ya que traducirlo me parece una locura sólo posible para cracks como Anna Sarfati. ¿Algún editor se atreve a publicarlo?

Il signore, il cappello e l’arachide:
disegni in cerca di editore

Finalmente, dopo essere stato tanto tempo senza pubblicare niente sul blog, metto in circolazione la storia dell’uomo e l’arachide dell’animazione messa sul blog il 28 settembre 2010. Si tratta del progetto relativo al racconto che in italiano si potrebbe intitolare Il signore, il cappello e l’arachide e che in originale si intitola El senyor, el barret i el cacauet. Ê un progetto non pubblicato, pertanto di disegni in cerca di editore,  per citare Pirandello. Com’è nata l’idea? Leggendo i racconti del grande Dr. Seuss, di cui sono venuto a conoscenza grazie all’eccellente traduzione italiana di Anna Scarfati. Dopo averli letti, non ho resistito all’insensata tentazione di fare qualcosa di simile: scusate in anticipo l’ardire! Se vi interessa saperne di più del Dr Seuss, ecco la sua web ufficiale:

http://www.seussville.com

Le seguenti illustrazioni del racconto Il signore, il cappello e l’arachide sono quelle del risvolto di copertina e delle due prime doppie pagine del libro. Presto metterò sul blog l’intero testo del racconto in catalano, dato che tradurlo mi sembra una pazzia adatta solo a una fuoriserie come Anna Scarfati. C’è qualche editore che ha il coraggio di pubblicarlo?
Aconsegueix el teu somni!

28 Setembre 2010

Aconsegueix el teu somni!
Animació en Flash realitzada el Nadal 2009 i enviada als editorials com a Christmas i com a mostra del meus dibuixos. De l’home i del cacauet que surten a l’animació se’n parlarà més endavant, ja que són protagonistes d’alguns dels dibuixos en busca d’editor.

!Consigue tu sueño!
Animación en Flash realizada en las Navidades del 2009 y enviada a las editoriales como Christmas y como muestra de mis dibujos. Del hombre y del cacauete que salen en la animación ya se hablará más adelante, pues són protagonistas de algunos de lo dibujos que buscan editor.

Realizza il tuo sogno!
Animazione realizzata con il Flash nel Natale del 2009 e spedita alle case editrici per augurare Buone Feste e come esempio dei miei disegni. Dell’uomo e della nocciolina che appaiono nell’animazione se ne parlerà più avanti, dato che sono i protagonisti di alcuni dei disegni in cerca di editore.

Go after your dreams!
Flash Animation created in Christmas 2009 and sent to publishers as a virtual Chritmas card and as a sample of my work. About the man and the peanut, we’ll talk about them later on as they are protagonists of drawings looking for an editor.

1, 2 , 3

21 Setembre 2010

Què vull del meu blog?…
Un magatzem d’imatges? Una exposició permanent? Una exposició itinerant? Una narració en imatges?
No ho sé però aviat ho sabrem.
Aquí va el blog de Pere Puig, un blog amb il.lustracions, esbossos, projectes de contes, algunes animacions en Flash i uns quants dibuixos perduts en busca d’editor.
Som-hi, un, dos i tres!

¿Que quiero que sea mi blog?…
¿Un almacén de imágenes? ¿Una exposición permanente? ¿Una exposición itinerante? ¿Una narración en imágenes?
No lo sé pero pronto lo sabremos.
Allá va el blog de Pere Puig, un blog con ilustraciones, bocetos, proyectos de cuentos, algunas animaciones en Flash y unos cuantos dibujos perdidos en busca de editor.
¡Hala pues, uno, dos y tres!!

Che cosa voglio dal mio blog?
Un magazzino d’immagini? Una mostra permanente? Una mostra itinerante?
Una narrazione in immagini?
Non lo so, ma lo sapremo presto.
Ecco il blog di Pere Puig, un blog con illustrazioni, schizzi, progetti di racconti, qualche animazione in Flash e dei disegni perduti in cerca d’editore.
Allora, dai, uno, due e tre!

What do I want from my blog?
A wherehouse of images?  A permanent exhibition? A temporary exhibit? A narration in images?
I don’t know but soon we’ll find out
Here is Pere Puig’s blog.  A blog full of illustrations, sketches, projects for stories, some Flash animations and quite of few lost pictures looking for a
publisher.
Here we go,  one, two and three!