Archive for the ‘textos’ Category

Un còctel d’economia al conte El pal i la pastanaga

5 Juliol 2011

El pal i la pastanaga és un conte il.lustrat on s’explica com, per culpa d’unes sabates foradades, una comunitat es veu abocada a un seguit d’aventures a través de les quals el lector pot veure què és i com funciona l’economia, convidant-lo al mateix temps a fer un viatge per les diferents formes d’organització econòmica realitzades per l’home.

Un cóctel de economía en el cuento El pal i la pastanaga
El pal i la pastanaga
(El palo y la zanahoria) es un cuento ilustrado donde se cuenta  como una comunidad, por culpa de unos zapatos agujereados, se encuentra ante una serie de aventuras a través de las cuales el lector podrá ver qué es y cómo funciona la economía, invitándolo, al mismo tiempo, a emprender un viaje por las distintas formas de organización económica realizadas por el hombre.

L’economia és l’organització de les activitats humanes dirigides a produir béns, utilitzar recursos escassos i, més en general, a perseguir els fins i objectius que les persones es  proposen.

La economía es la organización de las actividades humanas dirigidas a producir bienes, utilizar recursos escasos y, en general, a perseguir los fines y objetivos que las personas se proponen.

A El pal i la pastanaga, Danilo Guaitoli i Pere Puig volem donar una ullada a aquest teatrí tragicòmic on l’home desenvolupa la seva vida econòmica.

En El pal i la pastanaga, Danilo Guaitoli y Pere Puig quieren dar una ojeada a este teatro tragicómico dónde el hombre desarrolla su vida económica.

Al final del llibre es pot llegir l’esquema El pal i la pastanaga. Què s’amaga darrere d’aquest conte?, esquema molt aclaridor que és la columna vertebral de tota la trama econòmica del conte i, al mateix temps, un autèntic còctel d’economia molt concentrat, refrescant i amb un punt d’alcohol ideal per els més grans.
Podreu trobar més informació sobre el llibre El pal i la pastanaga en aquest blog: http://elpalilapastanaga.wordpress.com/

En la última parte del libro se puede leer el esquema El pal i la pastanaga. Què s’amaga darrere d’aquest conte? (El palo y la zanahoria. ¿Qué se esconde detrás de este cuento?), esquema muy revelador que es la columna vertebral de toda la trama económica del cuento y, al mismo tiempo, un auténtico cóctel de economía muy concentrado, refrescante y con un puntillo de alcohol ideal para los más mayores.
Podreis encontrar más información sobre el libro El pal i la pastanaga en este blog: http://elpalilapastanaga.wordpress.com/

El senyor, el barret i el cacauet: dibuixos de Pere Puig en busca d’editor 3

17 Mai 2011

Per acabar la secció de El senyor, el barret i el cacauet poso un fragment del conte a la vostra disposició. El conte està explicat des de tres punts de vista diferents: el del senyor, el del barret i el del cacauet. Aquí teniu el del senyor!

El señor, el sombrero y el cacahuete:
dibujos de Pere Puig en busca de editor 3

Para acabar con la sección de El senyor, el barret i el cacauet pongo un fragmento del cuento a vuestra disposición. El cuento está explicado desde tres puntos de vista diferentes: el del señor, el del sombrero y el del cacauete. ¡He aquí el punto de vista del señor!